Τρίτη, 8 Μαΐου 2012


παρτε κι αυτο...


It seems that this contest is available in all countries. If not, tell me in comments and I'll update this post.

1. Log in to Stardoll
2. Click HERE
3. Now complete the quiz. It's very important to get all the anwsers right, so here are they:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου